Bản Quyền và Thương Hiệu

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của Biti’s và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

 

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông,… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Biti’s là xâm phạm quyền của Biti’s. Biti’s có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

0 sản phẩm
0 ₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 ₫
Đóng
loader
Danh sách mã Coupon