Chính Sách Bảo Hành

Tất cả sản phẩm Biti’s được bảo hành trong vòng 3 tháng. Trong thời gian bảo hành mọi chi phí liên quan đến sửa chữa, vận chuyển quý khách được hoàn toàn miễn phí.

 

Sau thời gian bảo hành Biti’s sẽ tiếp nhận sản phẩm, kiểm tra, tiến hành sửa chữa và tính phí tái chế dựa trên tình trạng hư hỏng của sản phẩm. Quý khách sẽ chịu chi phí vận chuyển.