Chùa Bộc

25 Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội

Giờ mở cửa: 8:00 - 21:00

SĐT: 0438.528.635

####