Thành lập tổ hợp Vạn Thành

Luân Quách Ngày đăng 09/01/18

Xuất phát từ gia đình có truyền thống làm giày dép từ những năm 1960. Năm 1992, ông bà Vưu Khải Thành thành lập công ty Vạn Thành với 20 công nhân để sản xuất mặt hàng giày dép xuất khẩu qua các nước Đông Âu và Liên Xô theo chương trình hàng đổi hàng ở thời kỳ đó.