Cửa Hàng Biti's Liên Chiểu

Liên Chiểu

14 Nguyễn Đình Trọng (Chợ Hòa Khánh), Q. Liên Chiểu- TP Đà Nẵng

Giờ mở cửa: 8:00 - 21:00

SĐT: 0511.374.0744

####