Dự Án Xã Hội

Bên cạnh mục tiêu phát triển bền vững trong ngành công nghiệp sản xuất giày dép, Biti’s cũng thực hiện chiến lược đầu tư mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh khác. Trong đó, nổi bật nhất là hai dự án: