sale gt nhan vien kinh doanh thi truong

Sale GT (Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường)

NHIỆM VỤ CHÍNH• Quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh kênh Trung gian phân phối (TGPP: Kênh Đại lý) của địa bàn• Lập kế hoạch, phương án...

network system admin

Network System Admin

NHIỆM VỤ CHÍNH- Quản trị hệ thống mạng công ty;- Tham gia dự án về hạ tầng mạng của công ty;- Tiếp nhận yêu cầu công việc từ TeamLeader;- Báo báo...