graphic designer kenh sales online

GRAPHIC DESIGNER (KÊNH SALES ONLINE)

NHIỆM VỤ CHÍNHPhụ trách thiết kế những hạng mục phục vụ mục đích Marketing cho các nhóm sản phẩm thuộc Biti’s Hunter trên các trang thương mại điện tử (Lazada,...

graphic designer kenh cua hang tiep thi

GRAPHIC DESIGNER (KÊNH CỬA HÀNG TIẾP THỊ)

NHIỆM VỤ CHÍNH• Thực hiện lên ý tưởng cho các sản phẩm cần thiết kế thông qua vệc nghiên cứu xu hướng; • Thiết kế các ấn phẩm poster, banner, banroll,......

junior backend developer form pos

JUNIOR BACKEND DEVELOPER (FORM - POS)

NHIỆM VỤ CHÍNH- Tái cấu trúc, xây dựng và phát triển hệ thống Point of Sale phục vụ các cửa hàng bán lẻ;- Phát triển tính năng mới, cải tiến...

junior backend developer

JUNIOR BACKEND DEVELOPER

NHIỆM VỤ CHÍNH- Lập trình Back-end cho hệ thống BITIS với nhiều dự án;- Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu phù hợp yêu cầu dự án;- Xây dựng APIs sử...