cua hang truong biti s hunter

Cửa Hàng Trưởng (BITI'S HUNTER)

NHIỆM VỤ CHÍNH Quản lý nhân viên bán hàng- Sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên bán hàng thuộc quyền quản lý của mình hàng tuần.- Kiểm tra kiến thức...

nhan vien ban hang biti s hunter

Nhân Viên Bán Hàng (BITI'S HUNTER)

NHIỆM VỤ CHÍNH• Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng;• Thực hiện chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc với khách hàng về sản phẩm và dịch...

sale mt nhan vien kinh doanh sieu thi

Sale MT (Nhân Viên Kinh Doanh Siêu Thị)

NHIỆM VỤ CHÍNH• Lập kế hoạch bán hàng tháng-quý-năm, hoàn thành mục tiêu và chỉ tiêu cho kênh siêu thị phụ trách;• Lên kế hoạch đi thị trường tạo mối...

sale gt nhan vien kinh doanh thi truong

Sale GT (Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường)

NHIỆM VỤ CHÍNH• Quản lý, kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh kênh Trung gian phân phối (TGPP: Kênh Đại lý) của địa bàn• Lập kế hoạch, phương án...