e commerce executive

E-commerce Executive

NHIỆM VỤ CHÍNH• Tìm kiếm, tiếp nhận, đánh giá đối tác có nhu cầu kinh...

pg

PG

TÓM TẮT CÔNG VIỆCPG sẽ là người phụ trách việc bán hàng tại các quầy...