nhan vien ke toan

Nhân Viên Kế Toán

NHIỆM VỤ CHÍNH- Kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng trình tự quy định- Hạch toán và kiểm...

nhan vien ban hang biti s hunter

Nhân Viên Bán Hàng (BITI'S HUNTER)

NHIỆM VỤ CHÍNH• Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng;• Thực hiện chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc với khách hàng về sản phẩm và dịch...

graphic designer marketing

Graphic Designer (Marketing)

NHIỆM VỤ CHÍNH• Thực hiện lên ý tưởng, phối hợp với các phòng ban liên quan để thiết kế những hạng mục phục vụ mục đích Marketing cho các nhóm sản...

sale mt nhan vien kinh doanh sieu thi

Sale MT (Nhân Viên Kinh Doanh Siêu Thị)

NHIỆM VỤ CHÍNH• Lập kế hoạch bán hàng tháng-quý-năm, hoàn thành mục tiêu và chỉ tiêu cho kênh siêu thị phụ trách;• Lên kế hoạch đi thị trường tạo mối...