e commerce executive

E-COMMERCE EXECUTIVE

TÓM TẮT CÔNG VIỆCE- Commerce Executive là người phụ trách việc kinh doanh của giày Biti's và Gosto trên các kênh online.NHIỆM VỤ CHÍNH• Tìm kiếm, tiếp nhận, đánh giá...

hr manager

HR MANAGER

TÓM TẮT CÔNG VIỆCHR Manager là người sẽ phụ trách quản lý tất cả các công việc của phòng Hành chính Nhân sự bao gồm: C&B; Tuyển dụng và Đào...

supply chain executive

SUPPLY CHAIN EXECUTIVE

TÓM TẮT CÔNG VIỆCSupply Chain Executive là người phụ trách dự báo và lên kế hoạch cung ứng hàng hóa cho các chi nhánh và cửa hàngNHIỆM VỤ CHÍNH• Lên...

marketing executive gosto

MARKETING EXECUTIVE - GOSTO

TÓM TẮT CÔNG VIỆCMarketing Executive - Gosto là người sẽ phụ trách triển khai và quản lý các hoạt động truyền thông cho nhãn hiệu Gosto của Biti'sNHIỆM VỤ CHÍNH• Làm...