nhan vien phan loai hang hoa retail distribution

NHÂN VIÊN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA - RETAIL DISTRIBUTION

NHIỆM VỤ CHÍNH• Đánh giá tình hình kinh doanh của các cửa hàng trong hệ thống dựa trên lượng hàng hóa tiêu thụ và lượng hàng hóa tồn kho;• Lập...

nhan vien du bao bo sung hang hoa retail distribution

NHÂN VIÊN DỰ BÁO & BỔ SUNG HÀNG HÓA - RETAIL DISTRIBUTION

NHIỆM VỤ CHÍNH• Dựa vào các dữ liệu quá khứ về lịch sử bán hàng, báo cáo doanh thu hoặc thông tin từ Marketing/Sales về kế hoạch mở mới cửa...

nhan vien dat hang retail distribution

NHÂN VIÊN ĐẶT HÀNG - RETAIL DISTRIBUTION

NHIỆM VỤ CHÍNH• Theo dõi và nắm thông tin về kế hoạch mở mới cửa hàng, các chương trình khuyến mãi nhằm dự báo nguồn cung sắp tới;• Nhận nhu...

giam sat van tai

GIÁM SÁT VẬN TẢI

NHIỆM VỤ CHÍNH• Xây dựng, thiết lập quy trình để kiểm soát việc vận chuyển giao nhận hàng hóa, chứng từ của công ty đến khách hàng và CHTT một cách...