customer service executive

CUSTOMER SERVICE EXECUTIVE

NHIỆM VỤ CHÍNH- Tiếp nhận các thông tin phản hồi của khách hàng về công ty (qua điện thoại và các phương tiện truyền thông khác)- Giải đáp thắc mắc,...

sales support gosto

SALES SUPPORT - GOSTO

NHIỆM VỤ CHÍNH1. Hỗ trợ chính về operation cho chuỗi cửa hàng Gosto & Biti’s Hunter- Thực hiện và liên hệ các cơ quan để làm giấy phép mở cửa...

supply chain executive

SUPPLY CHAIN EXECUTIVE

TÓM TẮT CÔNG VIỆCSố lượng: 6 (2 kế hoạch viên dự báo bổ sung, 2 kế hoạch viên đặt hàng, 2 kế hoạch viên phân loại)NHIỆM VỤ CHÍNH1. Kế hoạch...

trade marketing executive

TRADE MARKETING EXECUTIVE

TÓM TẮT CÔNG VIỆCTrade Marketing Executive là người sẽ phụ trách triển khai và quản lý các hoạt động truyền thông tại các cửa hàng (điểm bán) cho nhãn hiệu...