nhan vien phan loai hang hoa retail distribution

Nhân Viên Phân Loại Hàng Hóa - Retail Distribution

NHIỆM VỤ CHÍNH• Đánh giá tình hình kinh doanh của các cửa hàng trong hệ...

nhan vien du bao bo sung hang hoa retail distribution

Nhân Viên Dự Báo & Bổ Sung Hàng Hóa - Retail Distribution

NHIỆM VỤ CHÍNH• Dựa vào các dữ liệu quá khứ về lịch sử bán hàng,...

nhan vien quan ly nganh hang

Nhân Viên Quản Lý Ngành Hàng

TÓM TẮT CÔNG VIỆCNhân viên quản lý ngành hàng là người sẽ phụ trách phân...

chuyen vien phan tich du lieu

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu

NHIỆM VỤ CHÍNH- Xây dựng đề xuất các báo cáo định kỳ trên nền tảng...